Kierownik Kliniki

Prof. UJ, dr hab. med. Bogusław Kapelak

p.o. Kierownik Kliniki Chirurgii Serca Naczyń i Transplantologii

Klinika Chirurgii Serca Naczyń i Transplantologii
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel.:(12) 614 32 03, fax (12) 423 39 00

Zastępcy Kierownika Klniki

Dr med. Grzegorz Filip

Zastępca Kierownika Kliniki Chirurgii Serca Naczyń i Transplantologii

Klinika Chirurgii Serca Naczyń i Transplantologii
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel.:(12) 614 32 03, fax (12) 423 39 00

Dr Bogusław Gawęda

Zastępca Kierownika Kliniki Chirurgii Serca Naczyń i Transplantologii

Klinika Chirurgii Serca Naczyń i Transplantologii
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel.:(12) 614 32 03, fax (12) 423 39 00