Fundacje i Stowarzyszenia

"Przy" Klinice i Oddziale Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii aktywnie działają :
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii „Cor Aegrum”

Nadal bardzo dużym wsparciem dla pracy Oddziału i Kliniki jest Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii „Cor Aegrum”. Dzięki funduszom zbieranym i zarządzanym przez Fundację, Oddział wzbogacany jest regularnie w wysokospecjalistycznego sprzęt medyczny, a członkowie zespołu Kliniki uzyskują dofinansowanie do wyjazdów szkoleniowych i naukowych.

Mgr Kazimierz Mazur – V-ce Prezes Zarządu Fundacji (fot. M. Nawieśniak)
Mgr inż. Stanisław Strzeboński – Prezes Zarządu Fundacji (fot. M. Nawieśniak)


Zarząd Fundacji „Cor Aegrum”- Zdzisława Molczyk, mgr Maria Noskowicz, mgr inż. Andrzej Wróblewski, mgr Danuta Szmyd (fot. M. Nawieśniak)


Stowarzyszenie Operowanych na Serce „SONS”
Mieczysław Jan Ciało-Ciałowicz Prezes SONS – Stowarzyszenia Operowanych na Serce od 2000r. (fot. M. Nawieśniak)

Od 1995 roku przy Klinice i Oddziale Klinicznym działa Stowarzyszenie Operowanych na Serce SONS skupiające liczną rzeszę (ponad 700) pacjentów po operacjach serca jak również ich rodzin i sympatyków krakowskiej kardiochirurgii. Prezesem Stowarzyszenia od 2000 roku jest Mieczysław Ciało-Ciałowicz. Działalność Stowarzyszenia obejmuje regularne (co 2 tygodnie) spotkania towarzysko-dydaktyczno-popularyzatorskie z udziałem lekarzy specjalistów, rehabilitantów, psychologów z możliwością wykonania badań diagnostycznych ( poziom glukozy, INR, cholesterolu), wyjazdy wypoczynkowo-sanatoryjne 2-3 razy w roku jak i częste wycieczki krajoznawcze zarówno krajowe jak i zagraniczne. Z ramienia lekarzy Oddziału „opiekunami” stowarzyszenia są dr med. Grzegorz Grudzień i dr Izabela Górkiewicz.Małgorzata Rejdych – Prezes Stowarzyszenia Osób Po Przeszczepie Serca (fot. M. Nawieśniak)
Stowarzyszenie Osób po Przeszczepie Serca „SOPPS”

Przy Oddziale działa również Stowarzyszenie Osób po Przeszczepie Serca SOPPS, którego Prezesem jest obecnie Małgorzata Rejdych. Działalność Stowarzyszenia obejmuje m.in. propagowanie metody przeszczepiania serca oraz pomoc pacjentom przed i po przeszczepie serca jak również ich rodzinom.