Stowarzyszenie Operowanych na Serce „SONS”

Od 1995 roku przy Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego działa Stowarzyszenie Operowanych Na Serce (SONS) skupiające liczną rzeszę (ponad 600 ) pacjentów po operacjach serca , jak również ich rodzin i sympatyków krakowskiej kardiochirurgii.

Prezesem Stowarzyszenia aktualnie jest Pan dr inż. Andrzej Miklasiński.

Celem Stowarzyszenia jest :

  1. ustanowienie wzajemnych więzi pomiędzy byłymi pacjentami Kliniki a Kliniką ,oraz byłych jej pacjentów pomiędzy sobą
  2. działania na rzecz stworzenia warunków do okresowej, wtórnej rehabilitacji kardiologicznej pacjentów po operacji serca i wielkich naczyń
  3. rozwijanie działań leczniczych i profilaktycznych w zakresie chorób serca
Działalność Stowarzyszenia obejmuje:
  • regularne (co 2 tygodnie) spotkania towarzysko-dydaktyczno- popularyzatorskie z udziałem lekarzy specjalistów : kardiologów,kardiochirurgów,dietetyków, rehabilitantów, psychologów
  • możliwość wykonania badań labolatoryjno- diagnostycznych
  • wyjazdy wypoczynkowo-sanatoryjne i rehabilitacyjne dwa,trzy razy w roku
  • częste wycieczki krajoznawcze, zarówno krajowe, jak i zagraniczne
  • integracyjne wyjścia do teatrów , kina ,opery oraz na różnego rodzaju koncerty

Stowarzyszenie działa przy ścisłej współpracy z lekarzami Kliniki.
Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie zaprasza do SONS pacjentów po operacjach serca i wielkich naczyń, po zawałach i koronarografii a także chorych na serce i układ krążenia.
Siedziba SONS: Klinika Kardiochirurgii, wejście B pok. 8
tel. 608 510 705; 12 614-25-83;
mail: a.miklas@poczta.fm lub sons@szpitaljp2.krakow.pl
strona www: http://www.kardiochirurgia.cm-uj.krakow.pl/sons