Stowarzyszenie Osób Po Przeszczepie Serca

Stowarzyszenie Osób Po Przeszczepie Serca sięga swoja tradycją do wczesnych lat 90. ub. wieku, będąc kontynuatorem inicjatywy grupy pierwszych pacjentów, którym przeszczepiono serce w krakowskiej Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii.

Pierwsza operacja przeszczepienia serca w Krakowie miała miejsce 21 października 1988 i w ciągu kilku następnych lat grupa szczęśliwców żyjących z drugim sercem liczyła już kilkanaście osób.

Grupa tych pacjentów, w czwartą rocznicę pierwszej transplantacji serca w Krakowie – 21.10.1992 r. - zorganizowała pierwsze formalne spotkanie, na którym powzięta została decyzja o założeniu Krakowskiego Koła Stowarzyszenia Transplantacji Serca. Pierwszym prezesem został Adam Staszyszyn.


Na zdjęciu uczestnicy spotkania założycielskiego – siedzą od lewej: dr Mirosław Garlicki, Prof. Antoni Dziatkowiak,Prof. Jerzy Sadowski i Prof. Roman Pfitzner; stoją pacjenci po transplantacji serca, m.in. drugi od lewej Adam Staszyszyn, dalej dr Andrzej Hoszowski, Jolanta Podleśna, Urszula Wilk, nieco w tyle Zygmunt Chwirot (pierwszy przeszczepiony pacjent)

Prof. Antoni Dziatkowiak dokonuje wpisu do księgi pamiątkowej.

Od 2009 roku Koło działa jako samodzielne stowarzyszenie, pod obecną nazwą.
Celem Stowarzyszenia jest integracja pacjentów po operacji, pomoc psychologiczna pacjentom oczekującym na przeszczep serca, ale przede wszystkim propagowanie idei transplantacji jako metody leczenia chorych z ostrą niewydolnością narządów, którym medycyna nie może pomóc inaczej jak tylko przeszczepiając chory narząd. Tym celom podporządkowane są wszystkie działania Zarządu i członków. Dla pacjentów po przeszczepie serca oraz ich rodzin organizowane są spotkania integracyjne, warsztaty psychologiczne, turnusy rehabilitacyjne, wyjazdy nad morze i w góry.


Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania integracyjnego SOPPS w 2016 r. w Wysowej Zdroju


Corocznie Stowarzyszenie współorganizuje ogólnopolskie zjazdy dla dzieci i młodzieży po przeszczepie serca w Zduńskiej Woli.

Grupa uczestników zjazdu dla dzieci i młodzieży po przeszczepie serca

Członkowie Stowarzyszenia biorą udział w obchodach kolejnych edycji Światowego Dnia Serca.

Światowy Dzień Serca

Ważną dziedziną działalności jest udział w programach edukacyjnych dot. transplantologii. Są to spotkania z młodzieżą szkolną i akademicką w Małopolsce i na Podkarpaciu, konferencje dla nauczycieli, koordynatorów i personelu szpitali.

Członkowie Stowarzyszenia Małgorzata Rejdych i Andrzej Cieślik wśród uczestników i organizatorów konkursu „Transplantacja – wiedza w pigułce” - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Skrzyszowie koło Tarnowa.

Stowarzyszenie prowadzi działalność sportową; podczas wyjazdów integracyjnych i na turnusach rehabilitacyjnych członkowie uczestniczą w zajęciach sportowych tym samym propagują aktywność fizyczną pacjentów z przeszczepionym sercem. Członkowie Stowarzyszenia biorą udział w Europejskich Zawodach Pacjentów po Przeszczepie Serca i Płuc, odbywających się co 2 lata w różnych krajach europejskich.

Reprezentacja polskich pacjentów po przeszczepie serca w Vaxjo (Szwecja), 2010 rok: od lewej Bogdan Sztaba, Jerzy Kazalski, Małgorzata Rejdych i Władysław Ryś i Krystian Pilszak

Pacjenci po przeszczepie serca corocznie organizują rajd rowerowy ulicami Krakowa, będący częścią Ogólnopolskich Dniach Integracji organizowanych przez Fundację Anny Dymnej „Mimo wszystko”.

Prof. Bogusław Kapelak na czele grupy pacjentów po przeszczepie serca w oczekiwaniu na rozpoczęcie rajdu rowerowego (czerwic 2015 r.)

Członkowie Zarządu SOPPS: Małgorzata Rejdych (po prawej) – Prezes, Maria Szymańska - Sekretarz; panowie od prawej Andrzej Cieślik - Skarbnik, Dariusz Hurkot, Janusz Rejdych członkowie.