Zespół Kliniki

Kierownik

p.o Kierownik Oddziału: dr hab. n. med. Bogusław Kapelak, prof. UJ
 • Zastępca: Dr. med. Grzegorz Filip
 • Zastępca: Lek. med. Bogusław Gawęda

Pielęgniarka oddziałowa

 • mgr Katarzyna Jakimowicz

Zespół kardiochirurgów – operatorzy

 • dr med. Grzegorz Filip
 • lek. med. Bogusław Gawęda
 • dr hab. n. med. Krzysztof Bartuś, prof. UJ
 • dr hab. med. Karol Wierzbicki
 • dr n. med. Artur Bartoszcze
 • dr n. med. Grzegorz Grudzień
 • dr n. med. Grzegorz Marek
 • dr n. med. Zbigniew Samitowski
 • dr n. med. Robert Sobczyński
 • dr n. med. Jarosław Stoliński
 • dr n. med. Tomasz Myrdko
 • dr med. Jacek Piątek
 • lek. med. Maciej Bochenek
 • lek. med. Bogdan Suder
 • dr n. med. Janusz Konstanty - Kalandyk
 • dr med. Piotr Węgrzyn
 • lek med. Łukasz Zieliński

Zespół chirurgów

 • dr hab. n. med. Roman Pfitzner, prof. UJ
 • lek. med. Krzysztof Grzymała - Lubański
 • dr n. med. Dariusz Plicner

Zespól kardiologów

 • dr n. med. Jacek Myć
 • lek. med. Paweł Kruszec
 • Dr med. Izabella Górkiewicz – Kot
 • Dr med. Grzegorz Trybowski
 • Lek.med. Sylwia Drapisz

Odcinek Transplantologii i Mechanicznego Wspomagania Krążenia

 • dr hab med. Karol Wierzbicki - Kierownik
 • dr n. med. Irena Milaniak – pielęgniarka koordynująca
 • mgr Ferdynanda Krupa-Hubner –pielęgniarka koordynująca

Zespół Przeszczepiania Nerek

 • Dr Bogdan Niekowal - chirurg
 • Dr n. med. Monika Krasnicka - nefrolog, kierownik regionalnego ośrodka kwalifikującego
 • Lek Nina Bejm- Wilczyńska
 • Lek. med. Katarzvna Siek

Rezydenci

 • lek. med. Piotr Mazur
 • lek. med. Michał Mędrzycki
 • lek. med. Grzegorz Wasilewski
 • lek. med. Radosław Litwinowicz

Zespół rehabilitantów

 • dr n. kf Dominika Batycka - Stachnik - Kierownik Zespołu- specjalista fizjoterapii
 • mgr Zdzisław Gruca
 • mgr Donata Kołacz
 • mgr Małgorzata Kozerska - Drygała
 • mgr Agnieszka Komorowska
 • mgr Robert Kudyba
 • mgr Agnieszka Stanuch - Omorczyk
 • mgr Beata Jastrzębska
 • mgr Krystyna Tomczyk
 • mgr Ewa Preisner
 • mgr Władysław Sarliński
 • mgr Joanna Rudowska
 • st. tech. Elżbieta Wilkoszewska
 • st. tech. Wanda Ziomek
 • tech. masaż. Jerzy Rurkowski

Zespół psychologów

 • Dr Jolanta Siwińska -Kierownik Zespołu
 • mgr Iwona Wieczór
 • mgr Agnieszka Zdechlik
 • mgr Urszula Kiwit