Klinika

Zdrowie naszych pacjentów zawsze pozostaje wartością najwyższą, której nasz cały zespół świadomie podporządkowuje cały sens swojej pracy.

W Klinice prowadzona jest bardzo aktywna działalność naukowo – badawcza. Samodzielni pracownicy nauki prowadzą badania kliniczne, badania naukowe statutowe i badania podstawowe finansowane z Narodowego Centrum Nauki, które corocznie owocują dużą liczba publikacji. Okres ostatnich kilku lat to kilkaset publikacji, z których ponad połowa ukazała się w najbardziej prestiżowych czasopismach z listy filadelfijskiej, w tym tych ocenianych w świecie najwyżej – New England Journal of Medicine, Circulation Cardiovascular Intervensions, Journal of American College of Cardiology, The Heart Rythm, Circulation, czy dwukrotnie w The Lancet.

Wiele publikacji jest naturalnym owocem pierwszych udanych prób klinicznych w zakresie wprowadzania nowych technik kardiologicznych i kardiochirurgicznych do użytku klinicznego. Zespół badaczy wykonał po raz pierwszy w świecie szereg innowacyjnych operacji, które znalazły obecnie szerokie zastosowanie kliniczne, w tym wszczepienia bezszwowej biologicznej zastawki aortalnej serca, wykonania hybrydowej ablacji lewego przedsionka i przezskórnergo zamknięcia uszka lewego przedsionka systemem LARIAT, wszczepienia przezskórnego biologicznej zastawki mitralnej, czy też plastyki zastawki mitralnej z użyciem nici ścięgnistych wykonanej na bijącym sercu.

Zespół Kliniki co roku uczestniczy w największych ogólnopolskich i międzynarodowych Kongresach Naukowych. Nasi najbardziej aktywni naukowcy prezentują wyniki swoich badań, są zapraszani do dyskusji, prowadzenia sesji i wygłaszania wykładów. Samodzielni pracownicy nauki współpracują również z badaczami z szeregu wiodących uniwersytetów i ośrodków badawczych zarówno w Europie jak i Stanach Zjednoczonych. Najważniejszymi są Deuthes Herzzentrum Berlin, Texas Heart Institute, Mayo Clinic, Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of Maryland, Lexington Technology Park, University of California (UCSF) Cleveland Clinic.

Podstawową jednak działalnością Kliniki jest wykonywanie operacji serca. Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii UJ CM jest od samego początku liderem w zakresie ilości i jakości wykonywanych procedur kardiochirurgicznych w Polsce. Dumą Kliniki jest fakt wykonywania pełnego zakresu operacji serca z coraz większym uwzględnieniem bardzo przyjaznych dla pacjenta technik mało inwazyjnych czy niezliczonej ilości nowoczesnych zabiegów hybrydowych.

Klinika dysponuje sześcioma bardzo nowocześnie wyposażonymi salami operacyjnymi oraz 80-cioma łózkami spełniając najwyższe standardy opieki.

Nasz zespół wykonuje co roku ponad 2000 operacji serca i liczba ta, mimo niekwestionowanego rozwoju kardiologii interwencyjnej, nie maleje.

Kierownik Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii

Prof. Bogusław Kapelak