Informacje ogólne dotyczące zajęć z kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej dla studentów IV roku

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE

ZAJĘĆ Z KARDIOCHIRURGII I CHIRURGII NACZYNIOWEJ
w ramach chirurgii 2/4

dla studentów IV roku WL UJ CM w roku akademickim 2023/2024 

 

Szczegółowe informacje wraz z harmonogramem zajęć dydaktycznych znajdują się także na tablicy ogłoszeń w hallu przed Salą Konferencyjną Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii IK UJ CM,  w KSS im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, budynek MV, parter, koło sekretariatu Kliniki

 

Koordynator przedmiotu oraz osoba odpowiedzialna za przydzielenie podgrup studentów do poszczególnych asystentów w przypadku ćwiczeń:

Dr med. Grzegorz Grudzień, tel. 504299386, grzegorz.grudzien@uj.edu.pl

 

Miejsce rozpoczęcia pierwszych i kolejnych zajęć:

Hall przed Salą Konferencyjną Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii IK UJ CM,
w KSS im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, budynek MV, parter, koło sekretariatu Kliniki

 

Ogólny harmonogram zajęć:

Zajęcia obejmują 12 godzin dydaktycznych (4 godziny seminarium i 8 godzin ćwiczeń),

które odbywać się będą w ciągu 3 dni, w godzinach 8.30-12.00 ( z przerwami)

Tematy seminariów:

– Zasady kwalifikowania do operacji kardiochirurgicznych

– Leczenie chirurgiczne w ostrych stanach kardiologicznych ( „ostre serce”, „ostra klatka piersiowa”)

-Zasady postępowania przeciwkrzepliwego.

Seminaria odbywają się w Sali Konferencyjnej Kliniki Kardiochirurgii- parter, budynek MV.

Ćwiczenia odbywają się na Oddziale Kardiochirurgii oraz w I Oddziale Intensywnej Terapii – budynek MV II,  III i IV piętro.

Zajęcia prowadzą według osobnego harmonogramu – (vide SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ):

Prof. Bogusław Kapelak, Prof. Krzysztof Bartuś, Prof. Karol Wierzbicki, Prof. Janusz Konstanty-Kalandyk,  Doc. Jacek Piątek, Doc. Grzegorz Filip, dr med. Grzegorz Grudzień

Regulamin przedmiotu:

Na seminariach obowiązuje strój zwykły (ubrania wierzchnie i większe torby/plecaki należy pozostawić w szatni dla studentów (budynek MV przy wejściu A)

Na ćwiczeniach obowiązuje dwuczęściowy strój medyczny, buty szpitalne, słuchawki.

Na zajęciach obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych (z wyjątkiem możliwości prowadzenia notatek)

Efekty uczenia się:
Spodziewanym efektem uczestnictwa w zajęciach z kardiochirurgii jest nabycie teoretycznej i w miarę możliwości praktycznej wiedzy dotyczącej m.in., kwalifikowania pacjentów do klasycznych operacji kardiochirurgicznych lub alternatywnych metod leczenia (postepowanie zachowawcze lub małoinwazyjne/zabiegowe/przezskórne-PCI, TAVI, MITRA-CLIP itp.), rozpoznawanie i postępowanie w ostrych stanach kardiologicznych wymagających nagłych i pilnych interwencji kardiochirurgicznych, prowadzenia leczenia przeciwkrzepliwego u pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych, postepowania w przypadku konieczności pilnego przywrócenia aktywności układu krzepnięcia, stosowania terapii pomostowej , gdy konieczne jest wstrzymanie doustnej antykoagulacji. Badanie podmiotowe i przedmiotowe chorych przed i po operacjach kardiochirurgicznych ( rozpoznawanie patologicznych szmerów oraz prawidłowej pracy zastawek biologicznych i sztucznych/mechanicznych serca). Zasady postępowania z ranami pooperacyjnymi po zabiegach kardiochirurgicznych. Leczenie chirurgicznych powikłań okołooperacyjnych, w tym  zakażeń miejsca operowanego w kardiochirurgii ( terapia podciśnieniowa VAC, drenaż przepływowy śródpiersia). Przygotowanie chorych do planowych operacji serca i dużych naczyń –Poradnia Prehabilitacyjna. Monitorowanie śród i pooperacyjne pacjentów  po operacjach kardiochirurgicznych. Podstawowe rodzaje zabiegów kardiochirurgicznych, rodzaj stosowanych technik szycia chirurgicznego, szwów. Zasady i wskazania do stosowania krążenia pozaustrojowego i różnych systemów wspomagania krążenia ( ECMO, IABP, LVAD). Wskazania i przeciwwskazania do przeszczepienia serca lub implantacji długoterminowych układów wspomagania serca (LVAD).

Warunkiem zaliczenia zajęć jest obecność na wszystkich seminariach i ćwiczeniach oraz aktywny udział w zajęciach.

Istnieje możliwość odrobienia zajęć z innymi grupami dziekanatowymi.