Kontakt

Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii UJ CM
ul.Prądnicka 80
31-202 Kraków
Tel.: (12) 614 32 03
Fax: (12) 614 25 25
E-mail: kardiochir@szpitaljp2.krakow.pl