Informacje ogólne dotyczące zajęć z medycyny ratunkowej dla studentów VI roku

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE

 ZAJĘĆ Z MEDYCYNY RATUNKOWEJ

dla studentów VI roku WL UJ CM w roku akademickim 2023/2024

 

Szczegółowe informacje wraz z harmonogramem zajęć dydaktycznych znajdują się także na tablicy ogłoszeń w hallu przed Salą Konferencyjną Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii IK UJ CM,  w KSS im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, budynek MV, parter, koło sekretariatu Kliniki

 

Koordynator przedmiotu oraz osoba odpowiedzialna za przydzielenie grup studentów
do poszczególnych asystentów:

Dr med. Grzegorz Grudzień, tel. 504299386, grzegorz.grudzien@uj.edu.pl

 

Miejsce rozpoczęcia pierwszych i kolejnych zajęć:

Hall przed Salą Konferencyjną Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii IK UJ CM,
w KSS im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, budynek MV, parter, koło sekretariatu Kliniki

Ogólny harmonogram zajęć:

Zajęcia obejmują 2 tygodnie dydaktyczne tj. 9 dni- 36 godzin dydaktycznych (jedna środa- zajęcia na symulatorach),  które odbywać się będą w godzinach 8.30-13.00 ( z przerwami)

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń i obejmują m.in. uczestnictwo w przyjmowaniu  pacjentów do pilnych operacji i zabiegów, udział w zabiegach operacyjnych i innych drobnych zabiegach (punkcje, zmiany opatrunków, kardiowersje elektryczne), udział w interwencjach związanych z wystąpieniem ostrych zespołów majaczeniowych, zaburzeń rytmu i przewodzenia i innych

Miejsce odbywania zajęć:
Centralna Izba Przyjęć,
Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, w tym blok operacyjny,  
Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej,
I Oddział Intensywnej Terapii
w KSS im. Jana Pawła II – budynek MV.

 

Szczegółowy harmonogram / plan zajęć umieszczony jest na Tablicy ogłoszeń
oraz na stronie Kliniki:  https://kardiochirurgia.cm-uj.krakow.pl/zajecia-dla-studentow/

Zajęcia prowadzą według osobnego SZCZEGÓŁOWEGO PLANU/ HARMONOGRAMU ZAJĘĆ :

Prof. Bogusław Kapelak, Prof. Krzysztof Bartuś, Prof. Karol Wierzbicki, Prof. Janusz Konstanty-Kalandyk,  Doc. Jacek Piątek, Doc. Grzegorz Filip, dr med. Grzegorz Grudzień

 

Regulamin przedmiotu:

Na zajęciach obowiązuje dwuczęściowy strój medyczny, buty szpitalne, słuchawki.
Ubrania wierzchnie i torby/plecaki należy pozostawić w szatni dla studentów (budynek MV przy wejściu A)

Na zajęciach obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych (z wyjątkiem możliwości prowadzenia notatek)

Efekty uczenia się:
Spodziewanym efektem uczestnictwa w zajęciach z medycyny ratunkowej w Klinice Kardiochirurgii jest nabycie teoretycznej i w miarę możliwości praktycznej wiedzy dotyczącej m.in.: rozpoznawania i postępowania w ostrych stanach kardiologicznych wymagających nagłych i pilnych interwencji kardiochirurgicznych i przezskórnych ( zawał serca, rozwarstwienie aorty, tamponada serca, urazy serca), postepowania w przypadku konieczności pilnego przywrócenia aktywności układu krzepnięcia. Zasady wykonywania zabiegów odbarczenia odmy opłucnowej, płynu z osierdzia (leczenie tamponady), i jamy opłucnowej, postepowaniu w krwotoku z rany pooperacyjnej, krwawieniu z przewodu pokarmowego, nosa. Zasady postępowania z ranami pooperacyjnymi po zabiegach kardiochirurgicznych. Leczenie chirurgicznych powikłań okołooperacyjnych, w tym  zakażeń miejsca operowanego w kardiochirurgii ( terapia podciśnieniowa VAC, drenaż przepływowy śródpiersia). Zasady i wskazania do stosowania różnych systemów wspomagania krążenia ( ECMO, IABP, LVAD) zwłaszcza w stanach nagłych. Zasady leczenia zaburzeń rytmu i przewodzenia, w tym przeprowadzenia kardiowersji farmakologicznej i elektrycznej.

Warunkiem zaliczenia zajęć jest obecność na wszystkich seminariach i ćwiczeniach oraz aktywny udział w zajęciach.

Istnieje możliwość odrobienia zajęć z innymi grupami dziekanatowymi.