Szczegółowy plan – harmonogram zajęć z chirurgii ogólnej dla VI roku

Koordynatorzy zajęć dla konkretnych grup:

Grupa 1:          2.10.2023 – 27.10.2023 – Bogusław Kapelak/ Grzegorz Grudzień

Grupa 2:          30.10.2023 – 29.11.2023 – Krzysztof Bartuś/ Karol Wierzbicki

Grupa 3:          14.12.2023 – 24.01.2024 – Jacek Piątek/Janusz Konstanty-Kalandyk

Grupa 4:          4.03.2024 – 4.04.2024 – Bogusław Kapelak/Grzegorz  Grudzień

Grupa 5:          5.04.2024 – 7.05.2024 – Krzysztof Bartuś/Karol Wierzbicki

Grupa 6:          23.05.2024 – 21.06.2024 – Grzegorz Filip/ Grzegorz Grudzień